De Heren van Beheer

Beheren is ontzorgen

VvE Beheer

Bij de koop van een appartement wordt u mede-eigenaar van het gebouw en wordt u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het pand en de gezamenlijke opstalverzekering.

Om de waarde van uw pand te behouden of zelfs te vergroten is het van belang dat een VvE actief is. Maar niet alleen dat. In een VvE krijgt u te maken met uw buren als mede-eigenaar van het gebouw. Saamhorigheid en woongenot is dan van het grootste belang, maar dat kan eenvoudig verstoord worden.

Vaak is er namelijk binnen een Vereniging van Eigenaren onvoldoende kennis om het juiste te doen in het belang van de VvE. Daarnaast kan het vervelend zijn om privé en zakelijk contact met mede-eigenaren te combineren. Met een professionele VvE-beheerder haalt u zowel kennis als een onafhankelijke partij in huis.

Wij zijn persoonlijk, betrokken, goed bereikbaar, lossen problemen op en komen naar u toe, kortom een beheerder waar u op kan bouwen en vertrouwen.

Alles voor u geregeld

Onze Diensten

VvE OPRICHTEN
Indien uw VvE nog niet is geactiveerd (of zelfs nog niet is opgericht) dan verzorgen wij dat volledig tegen een eenmalige vergoeding.

VvE BEHEER
Wij bieden drie beheerdiensten in 1 pakket:
–  administratief beheer;
–  financieel beheer en;
–  technisch beheer.

Alle standaarddiensten voor VvE’s zijn in dit dienstenpakket ondergebracht zodat u voor een vast tarief zorgeloos weet waar u aan toe bent.

VvE VERZEKERINGEN
Aangezien wij een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben kunnen wij u adviseren over VvE-verzekeringen. Met de kennis van uw gebouw krijgt u van ons het beste advies over uw VvE-verzekeringen, de polisvoorwaarden, de premie en het eigen risico.
Wij sluiten de VvE-verzekeringen altijd provisieloos voor u af en geven een laagste-prijs-garantie en altijd de hoogste dekking.

Een compleet pakket

Technisch beheer

Het technisch beheer is van groot belang om het gebouw in goede staat te houden. Op deze manier behoudt of vergroot het gebouw zijn waarde.

Het is tevens van groot belang om schade in de toekomst te kunnen voorkomen en daarom is het MJOP de belangrijkste leidraad bij:
–  het agenderen van onderhoudswerkzaamheden;
–  het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten;
–  aanvragen van offertes (en het beoordelen hiervan);
–  behandeling en het opdragen van onderhoudswerkzaamheden;
–  begeleiding en opvolging van klein en groot onderhoud.

Maar wij zijn ook betrokken bij:
–  het geven van bouwkundige en technische adviezen;
–  het afhandelen van het dagelijks (klachten-)onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en installaties van het pand;
–  adviseren bij onderhoudswerkzaamheden;
–  het behandelen van schadeafwikkelingen welke onder de dekking van de door de VvE gesloten verzekeringen vallen. 

Geen omkijken naar

Financieel Beheer

Financieel beheer omvat alle taken met betrekking tot het regelen van de financiën van de VvE.

Deze werkzaamheden zijn vrij omvangrijk om allemaal te benoemen, maar de belangrijkste zaken waar u onder andere aan kan denken zijn:
–  het  opstellen van de begroting met de daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen;
–  het incasseren van onder andere de maandelijkse bijdrage;
–  signaleren en bewaken van achterstanden;
–  het opstellen van de jaarrekening;
–  het verrichten van de betalingen;
–  het beheren van de bankrekening(en) van de VvE en;
–  het financieel afhandelen van (verzekerings)schade.

Uw financiële zaken op orde

Administratief beheer

Om goed te kunnen functioneren dienen gemaakte afspraken goed gearchiveerd te worden. Het niet op orde hebben van de administratie kan leiden tot ergernis en soms zelfs zorgen. Wij zorgen er dus voor dat alles goed gedocumenteerd wordt en makkelijk terug te vinden is.

Maar er is meer dat wij voor de VvE verzorgen.
– Bijhouden van de ledengegevens (eigenarenregister);
– Nieuwe eigenaren informeren;
– Jaarlijks organiseren, uitnodigen en bijwonen van de algemene ledenvergadering (ALV) en het maken van de notulen.
– Verzorgen van alle inkomende en uitgaande correspondentie;
– Toezien op naleving van het splitsingsreglement (o.b.v. melding);
– Opstellen van en toezien op het naleven van het huishoudelijk reglement;
– Begeleiding en ondersteuning bestuursleden;
– Bemiddelende rol bij geschillen;
– Aanspreekpunt externe partijen (politie, brandweer, gemeente, etc.).

Altijd een volledig overzicht

MJOP

Ongeveer de helft van alle VvE’s in Nederland spaart te weinig. Een gevolg hiervan kan zijn dat er achterstallig onderhoud en in het ergste geval schade ontstaat.

Daarom moet sinds 1 januari 2018 elke VvE voldoende reserve hebben voor het groot onderhoud
van het gebouw. Deze reserve kan als volgt gevormd worden:
– Door een jaarlijkse bijdrage gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of;
– Door een jaarlijkse bijdrage ter grootte van 0,5% van de herbouwwaarde.

Het MJOP is het financiële hart van de VvE en daarom stellen wij die niet alleen zorgvuldig en in samenspraak met de VvE op, maar wordt die ook periodiek bijgewerkt zodat de VvE niet voor financiële verrassingen kan komen te staan.

Geen verrassingen

Download

VvE

Wist u dat….
Onze VvE-beheerdiensten
Algemene Voorwaarden VvE-beheer

 

WONING

Onze beheerdiensten
Richtlijn Besluit kleine herstellingen
Algemene voorwaarden

Contact

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

070-3644426 | 0616-782772

info@deherenvanbeheer.nl

Meierijlaan 57 | 2548 NM | Den Haag